Historie rybníkářství a cechu rybářského

Osídlení Třeboňské pánve v 11. a 12. století je spojeno především s působením mocných Vítkovců. Toto území popisuje historik Teplý takto: Prales málo obydlený, lesní poušť ohromná, plná vod, bažin, jezer, jimiž protékaly potoky a řeky, poušť ve které vedle medvědů, vlků a rysů i jiné havěti se usídlili jen rybáři, bobrovníci, brtníci a knížecí hajní.

Potomci Vítka III. si někdy před rokem 1250 vybudovali hrad na horním toku Vltavy jemuž dali jméno Růžová hora – Rosenberg – Rožmberk. Od té doby se nazývali pány z Růže.

Osobnosti rybníkářství

Rožmberkové byli mezi prvními panskými rody, kteří zavedli organizaci zbožní výroby. Hlavními zdroji bylo pro ně hornictví – těžba drahých kovů a rybníkářství. Nejvýznamnějšími osobnosti rybníkářství jsou – Štěpánek Netolický, Mikuláš Rutard a Jakub Krčín.

Rybníkářské řemeslo v polovině 14. století náleželo mezi výnosné a tudíž vážené druhy lidské práce kolonizační, neboť odvodňovalo celé oblasti dosud neproduktivní půdy, rozmnožovalo řádné louky, vysušovalo mokřady na úrodná pole, připravujíce tak místa pro nová sídla vesnic a měst (Českých Budějovic, Pardubic, Vodňan a sta vesnic).

Rybníky a jejich historie

Většina rybníků, které společnost Rybářství Třeboň Hld. a.s. vlastní, byla postavena již koncem 15. a hlavně v 16. století za vlády českého šlechtického rodu Rožmberků. Nejslavnějšími staviteli těchto rybníků a vodních děl byli Mikuláš Ruthard z Malešova, Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan.
Rozhodující význam pro zdokonalení a rozvoj rybníkářství na Třeboňsku měl Josef Šusta (1853-1914) jeho kniha “Výživa kapra a jeho družiny rybničné” se stala světovou učebnicí rybnikářství . Šusta svými výzkumy a jejich ověřením v praxi postavil rybníkářství na vědecký základ a je právem označován za nestora moderního rybníkářství.

Novodobá historie rybníkářství na Třeboňsku

Se vznikem Československé republiky dne 28. října 1918 a první pozemkovou reformou v roce 1919 přešla většina rybníků, z majetku rodů Schwarzenberků a Habsburků na Československý stát. Rybářství Třeboň a.s. bylo od tohoto data v různých organizačních formách státním podnikem.

Konec článku: Historie rybníkářství a cechu rybářského
Rubrika: Rybníkářství - historie

K článku "Historie rybníkářství a cechu rybářského" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Historie rybníkářství a cechu rybářského" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Aktuality

Prodejna ryb Třeboň

Nakupujte čerstvé sladkovodní ryby na prodejně ryb na sádkách v Třeboni.

Sportovní rybaření v plném proudu

Ke sportovním revírům Staňkovský, Hejtman, Nový Kanclíř a Táborský přibylo 1. 5. Potrubí pod Ponědrážským rybníkem.

Podzimní výlovy 2023

Společnost Rybářství Třeboň zveřejní plán podzimních výlovů vybraných rybníků 2022 v září. Výlov Rožmberka bude 13. – 15. 10. 2023.

Prodej živých ryb

Velkoobchodní prodej živých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb
Prodej živých ryb

Výrobky z ryb

Chlazené, mražené a uzené ryby z naší produkce.

Výrobky z ryb
Výrobky z ryb

Sportovní rybolov

Soukromé rybářské revíry Rybářství Třeboň a.s.

Sportovní rybolov
Sportovní rybolov

Doporučujeme