Historie rybníkářství a cechu rybářského

Osídlení Třeboňské pánve v 11. a 12. století je spojeno především s působením mocných Vítkovců. Toto území popisuje historik Teplý takto: Prales málo obydlený, lesní poušť ohromná, plná vod, bažin, jezer, jimiž protékaly potoky a řeky, poušť ve které vedle medvědů, vlků a rysů i jiné havěti se usídlili jen rybáři, bobrovníci, brtníci a knížecí hajní.

Potomci Vítka III. si někdy před rokem 1250 vybudovali hrad na horním toku Vltavy jemuž dali jméno Růžová hora – Rosenberg – Rožmberk. Od té doby se nazývali pány z Růže.

Osobnosti rybníkářství

Rožmberkové byli mezi prvními panskými rody, kteří zavedli organizaci zbožní výroby. Hlavními zdroji bylo pro ně hornictví – těžba drahých kovů a rybníkářství. Nejvýznamnějšími osobnosti rybníkářství jsou – Štěpánek Netolický, Mikuláš Rutard a Jakub Krčín.

Rybníkářské řemeslo v polovině 14. století náleželo mezi výnosné a tudíž vážené druhy lidské práce kolonizační, neboť odvodňovalo celé oblasti dosud neproduktivní půdy, rozmnožovalo řádné louky, vysušovalo mokřady na úrodná pole, připravujíce tak místa pro nová sídla vesnic a měst (Českých Budějovic, Pardubic, Vodňan a sta vesnic).

Rybníky a jejich historie

Většina rybníků, které společnost Rybářství Třeboň Hld. a.s. vlastní, byla postavena již koncem 15. a hlavně v 16. století za vlády českého šlechtického rodu Rožmberků. Nejslavnějšími staviteli těchto rybníků a vodních děl byli Mikuláš Ruthard z Malešova, Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan.
Rozhodující význam pro zdokonalení a rozvoj rybníkářství na Třeboňsku měl Josef Šusta (1853-1914) jeho kniha “Výživa kapra a jeho družiny rybničné” se stala světovou učebnicí rybnikářství . Šusta svými výzkumy a jejich ověřením v praxi postavil rybníkářství na vědecký základ a je právem označován za nestora moderního rybníkářství.

Novodobá historie rybníkářství na Třeboňsku

Se vznikem Československé republiky dne 28. října 1918 a první pozemkovou reformou v roce 1919 přešla většina rybníků, z majetku rodů Schwarzenberků a Habsburků na Československý stát. Rybářství Třeboň a.s. bylo od tohoto data v různých organizačních formách státním podnikem.

Konec článku: Historie rybníkářství a cechu rybářského
Rubrika: Rybníkářství - historie

K článku "Historie rybníkářství a cechu rybářského" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Historie rybníkářství a cechu rybářského" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Aktuality

Prodejna ryb Třeboň

Nakupujte čerstvé sladkovodní ryby na prodejně ryb na sádkách v Třeboni.

Podzimní výlovy 2024

Společnost Rybářství Třeboň oznámí plán podzimních výlovů v září 2024. Slavnostní výlov Rožmberka bude 11. – 13. 10. 2024.

Zahajuje sezóna sportovního rybolovu

Sportovní rybolov na vybraných rybnících společnosti začíná již od 1. 3. 2024.

Prodej živých ryb

Velkoobchodní prodej živých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb
Prodej živých ryb

Výrobky z ryb

Chlazené, mražené a uzené ryby z naší produkce.

Výrobky z ryb
Výrobky z ryb

Sportovní rybolov

Soukromé rybářské revíry Rybářství Třeboň a.s.

Sportovní rybolov
Sportovní rybolov

Doporučujeme