Historie rybníkářství

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Historie rybníkářství a cechu rybářského

Osídlení Třeboňské pánve v 11. a 12. století je spojeno především s působením mocných Vítkovců. Toto území popisuje historik Teplý takto: Prales málo obydlený, lesní poušť ohromná, plná vod, bažin, jezer, jimiž protékaly potoky a řeky, poušť ve které vedle medvědů, vlků a rysů i jiné havěti se usídlili jen rybáři …

Historie rybníkářství a cechu rybářského

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Josef Šusta

Josef Šusta (1835- 1914) se zabýval důkladným studiem rybnikářství, a to jednak jeho historií na Třeboňsku, jednak studiem rybniční biocenózy, zaměřeným především na důkladné poznání výživy kapra.

Josef Šusta

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Jakub Krčín

O rozšíření jihočeských rybničních soustav se zasloužil podnikavý a odvážný Jakub Krčín. Do rožmberských služeb nastoupil r. 1561, o rok později se stal purkrabím na Krumlově.

Jakub Krčín

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Mikuláš Rutard z Malešova

Mikuláš Rutard z Malešova (?-po1576) pocházel z vladycké rodiny od Kutné hory, odkud se pak stěhuje za svým otcem do Českých Budějovic. Objevuje se ve službách pánů Krajířů z Krajku na chlumeckém a novobystřickém panství.

Mikuláš Rutard z Malešova

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Štěpánek Netolický

Štěpánek Netolický (asi 1460-1539). Pocházel z poddanské rodiny z Netolic. Na přelomu 15.-16. století se vyučil rybníkářskému řemeslu (dříve oborník) při stavbách rybníků u Lomnice nad Lužnicí.

Štěpánek Netolický

Aktuality

Ing. Hůda členem správní rady JČU

Předseda představenstva Ing. Jan Hůda, Ph. D. je jmenován členem Správní rady Jihočeské univerzity.

Ocenění Manažer roku 2016

Ocenění pro předsedu představenstva Rybářství Třeboň Hld. a.s. Ing. Jana Hůdu, Ph.D., v soutěži Manažer roku 2016.

Velikonoční prodej ryb

Prodej ryb na Velikonoce 2017 na sádkách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

Prodej živých ryb

Velkoobchodní prodej živých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb
Prodej živých ryb

Výrobky z ryb

Chlazené, mražené a uzené ryby z naší produkce.

Výrobky z ryb
Výrobky z ryb

Sportovní rybolov

Soukromé rybářské revíry Rybářství Třeboň a.s.

Sportovní rybolov
Sportovní rybolov

Doporučujeme