Historie rybníkářství

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Historie rybníkářství a cechu rybářského

Osídlení Třeboňské pánve v 11. a 12. století je spojeno především s působením mocných Vítkovců. Toto území popisuje historik Teplý takto: Prales málo obydlený, lesní poušť ohromná, plná vod, bažin, jezer, jimiž protékaly potoky a řeky, poušť ve které vedle medvědů, vlků a rysů i jiné havěti se usídlili jen rybáři …

Historie rybníkářství a cechu rybářského

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Josef Šusta

Josef Šusta (1835- 1914) se zabýval důkladným studiem rybnikářství, a to jednak jeho historií na Třeboňsku, jednak studiem rybniční biocenózy, zaměřeným především na důkladné poznání výživy kapra.

Josef Šusta

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Jakub Krčín

O rozšíření jihočeských rybničních soustav se zasloužil podnikavý a odvážný Jakub Krčín. Do rožmberských služeb nastoupil r. 1561, o rok později se stal purkrabím na Krumlově.

Jakub Krčín

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Mikuláš Rutard z Malešova

Mikuláš Rutard z Malešova (?-po1576) pocházel z vladycké rodiny od Kutné hory, odkud se pak stěhuje za svým otcem do Českých Budějovic. Objevuje se ve službách pánů Krajířů z Krajku na chlumeckém a novobystřickém panství.

Mikuláš Rutard z Malešova

Ilustrační obrázek - Rybářství Třeboň

Štěpánek Netolický

Štěpánek Netolický (asi 1460-1539). Pocházel z poddanské rodiny z Netolic. Na přelomu 15.-16. století se vyučil rybníkářskému řemeslu (dříve oborník) při stavbách rybníků u Lomnice nad Lužnicí.

Štěpánek Netolický

Aktuality

Oznámení o konání Valné hromady společnosti

Představenstvo akciové společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s. svolává na den 25.3.2019 Řádnou valnou hromadu.

Výlov Rožmberka 2019

V roce 2019 bude výlov Rožmberka 11. až 13. října 2019.

Prodej vánočního kapra

Prodej ryb na Vánoce 2018 na sádkách a prodejnách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

Prodej živých ryb

Velkoobchodní prodej živých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb
Prodej živých ryb

Výrobky z ryb

Chlazené, mražené a uzené ryby z naší produkce.

Výrobky z ryb
Výrobky z ryb

Sportovní rybolov

Soukromé rybářské revíry Rybářství Třeboň a.s.

Sportovní rybolov
Sportovní rybolov

Doporučujeme