Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Rybářství Třeboň Hld. a.s. je mateřskou firmou holdingu, zahrnující dceřiné společnosti Rybářství Třeboň a.s., FISH MARKET a.s., kde je zároveň jediným akcionářem.

Rybářství Třeboň Hld. a.s. je dále menšinovým akcionářem na Slovensku sídlících společností KOLTER, a.s. a Karáp, s.r.o.

Hlavním předmětem činnosti společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s. je správa majetku holdingu, realizovaná pronájmem rybníků, pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a prodejem nevyužívaných nemovitostí.

Nedílnou součástí správy majetku je zajištění jeho údržby a nutné obnovy, zejména s využitím možných dotačních prostředků, spolu s vyhledáváním dalších podnikatelských aktivit, souvisejících s tímto majetkem.

Dále společnost poskytuje ekonomické poradenství, finanční a účetní služby společnostem v holdingu, administrativní činnosti související se správou nemovitostí a dalších majetkových aktiv a poradenství v oblasti produkce ryb.

Nemovitý majetek společnosti je tvořen pozemky, rybníky o výměře cca 8 010 ha, rybničními stavbami, byty a domy. Převážná část majetku je pronajímána dceřiným společnostem tj. Rybářství Třeboň a.s. a FISH MARKET a.s.

Dalšími nájemci jsou nezávislé společnosti Rybářství Hluboká cz. s.r.o. a Rybářství Mariánské Lázně s.r.o.

Společnost je podle aktuálního organizačního řádu vnitřně členěna na útvar předsedy představenstva, ekonomický útvar a majetkový útvar.

Společnost je členem Rybářského sdružení ČR.

Aktuality

Oznámení o konání Valné hromady společnosti

Představenstvo akciové společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s. svolává na den 25.3.2019 Řádnou valnou hromadu.

Výlov Rožmberka 2019

V roce 2019 bude výlov Rožmberka 11. až 13. října 2019.

Prodej vánočního kapra

Prodej ryb na Vánoce 2018 na sádkách a prodejnách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

Prodej živých ryb

Velkoobchodní prodej živých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb
Prodej živých ryb

Výrobky z ryb

Chlazené, mražené a uzené ryby z naší produkce.

Výrobky z ryb
Výrobky z ryb

Sportovní rybolov

Soukromé rybářské revíry Rybářství Třeboň a.s.

Sportovní rybolov
Sportovní rybolov

Doporučujeme