Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Rybářství Třeboň Hld. a.s. je mateřskou firmou holdingu, zahrnující dceřiné společnosti Rybářství Třeboň a.s., FISH MARKET a.s., kde je zároveň jediným akcionářem.

Rybářství Třeboň Hld. a.s. je dále menšinovým akcionářem na Slovensku sídlících společností KOLTER, a.s. a Karáp, s.r.o.

Hlavním předmětem činnosti společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s. je správa majetku holdingu, realizovaná pronájmem rybníků, pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a prodejem nevyužívaných nemovitostí.

Nedílnou součástí správy majetku je zajištění jeho údržby a nutné obnovy, zejména s využitím možných dotačních prostředků, spolu s vyhledáváním dalších podnikatelských aktivit, souvisejících s tímto majetkem.

Dále společnost poskytuje ekonomické poradenství, finanční a účetní služby společnostem v holdingu, administrativní činnosti související se správou nemovitostí a dalších majetkových aktiv a poradenství v oblasti produkce ryb.

Nemovitý majetek společnosti je tvořen pozemky, rybníky o výměře cca 8 010 ha, rybničními stavbami, byty a domy. Převážná část majetku je pronajímána dceřiným společnostem tj. Rybářství Třeboň a.s. a FISH MARKET a.s.

Dalšími nájemci jsou nezávislé společnosti Rybářství Hluboká cz. s.r.o. a Rybářství Mariánské Lázně s.r.o.

Společnost je podle aktuálního organizačního řádu vnitřně členěna na útvar předsedy představenstva, ekonomický útvar a majetkový útvar.

Společnost je členem Rybářského sdružení ČR.

Aktuality

Výlov Rožmberka 2018

V roce 2018 bude výlov Rožmberka 12. až 14. října 2018.

Jan Hůda prezidentem RS ČR

Ing. Jan Hůda, Ph.D. obhájil pozici prezidenta Rybářského sdružení ČR.

Seznam certifikovaných prodejců

Stánkový prodej třeboňského kapra na Vánoce 2017 u certifikovaných prodejců.

Prodej živých ryb

Velkoobchodní prodej živých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb
Prodej živých ryb

Výrobky z ryb

Chlazené, mražené a uzené ryby z naší produkce.

Výrobky z ryb
Výrobky z ryb

Sportovní rybolov

Soukromé rybářské revíry Rybářství Třeboň a.s.

Sportovní rybolov
Sportovní rybolov

Doporučujeme